ubytovací řád chaty Krušnohorka

 • Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě zaplacení zálohy. ( 50%)
 • Termín je závazně rezervován po obdržení zálohy na náš účet (bude Vám zaslán potvrzující e-mail).
 • Doplatek ceny je pak vyrovnán při nástupu pobytu. K doplatku bude účtován lázeňský a ubytovací poplatek města Jáchymova, který činí dle vyhlášky 15 Kč na osobu a den.
 • Pokud nebude záloha zaplacena včas, rezervace se ruší.
 • Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil s rozsahem služeb, cenou, platebními a jinými podmínkami a zvláště se stornovacími podmínkami.
 • Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s tímto ubytovacím řádem.
 • Platné ceny jsou uvedeny na internetových stránkách horské chaty Krušnohorka - www.chatakrusnohorka.cz.
 • Záloha se neplatí, pokud je od objednávky do nástupu ubytování doba kratší než 7 dní.
 • Ztráta klíčů se hradí na místě poplatkem 500 Kč.

 Host má právo se ubytovat na základě objednávky  nejdříve od 16.00 hodin a nejpozději do 21.00 hodin daného dne. Ubytovatel do dané doby rezervuje pokoj pro hosta, není-li dohodnuto jinak.

 Není-li ubytovací doba sjednaná předem jinak, host uvolní pokoj nejpozději do 10.00 hodin daného dne. Jestli-že tak host neučiní, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den. 

 • Hosté dodržují noční klid od 23.00 do 07.00 hodin!!!
 • Pronajaté prostory jsou předány správci v původním stavu (umyté a zaklizené nádobí, stažené ložní prádlo, apod...)
 • Nutný nadstandartní  úklid zpoplatněn (500Kč-1000Kč).
 • Návštěvy se hlásí ubytovateli.

Stornovací podmínky

 • Zákazník má kdykoliv před započetím pobytu právo zrušit rezervovaná místa. Při tom je rozhodující datum, kdy bylo storno oznámeno ubytovateli.
 • Poskytovatel ubytování je oprávněn v případě zrušení rezervace účtovat stornovací poplatek na pokrytí škody způsobené dobou, po kterou byly ubytovací kapacity touto rezervací blokovány jiným zájemcům.
 • Poskytovatel ubytování nevyžaduje zaplacení storno poplatků jen ze závažných důvodů jako je živelná pohroma, úmrtí v rodině nebo hospitalizace (nutno doložit), a pod.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

Poplatky za zrušení rezervace - Počet dní před začátkem pobytu

              do 15 dnů                                     storno poplatek 25% ze složené zálohy

              14- 10 dnů                                    storno poplatek 50% ze složené zálohy

              9-4 dnů                                        storno poplatek 80% ze složené zálohy

              4-0 dny                                        storno poplatek 100% ze složené zálohy

 • Poskytovatel ubytování je povinen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 15 kalendářních dnů vrátit zálohu, ze které budou odečteny stornovací poplatky.